Elisa People - Elisan ekspertit

Tech Lead sovelluskehitystiimin mentorina

Tommi Somersuo

Mitä Tech Lead tekee:

  • Tech Lead ohjaa mentorin ja sparraajan roolissa sovelluskehitystiimin työtä oikeaan suuntaan asiakkaan tarpeet ja teknologian mahdollisuudet huomioiden.

Mikä on Tech Leadin ydinosaamista:

  • Kokemukseen perustuva näkemys siitä, millaisilla valinnoilla asiakkaalle saavutetaan muutoksen mukana kehittyvä, tietoturvallinen ratkaisu sekä paras tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI).

Millaisia asiakkaan ongelmia Tech Lead auttaa ratkomaan:

  • Tekniset toteutukset yksittäisestä sovelluksesta järjestelmäkokonaisuuksien suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja jatkokehittämiseen.

Innovatiivinen innostaja

Kyky elää mukana teknologisessa murroksessa sekä kipinä uuden oppimiseen ovat onnistuneen sovelluskehitystyön lähtökohta. Asiakkaalle eniten arvoa tuottavat ratkaisut syntyvät, kun konkarien kokemus saadaan tehokkaasti koko tiimin käyttöön.

Innovatiivinen ote sovelluskehitykseen sekä vahvassa vuorovaikutuksessa tapahtuva tiimin tukeminen kuuluvat Tech Lead Tommi Somersuon toimenkuvaan.

Puhdasveriseksi nörtiksi tunnustautuvan teknologiaosaajan parinkymmenen vuoden työura kattaa koko sovelluskehityksen kaaren: Tommi Somersuolla on kokemusta sovellusarkkitehdin, konsultin ja tiiminvetäjän tehtävistä. Nykyisessä toimessaan hän pääsee tuomaan sovelluskehitystiimin työn tueksi matkan varrella karttuneet oppinsa, vahvan näkemyksensä – sekä tarttuvan innostuksensa. Asiakkaalle tämä tarkoittaa ajassa kiinni olevia, kestäviä ja tuottavia ratkaisuja kyberturvallisuus huomioiden.

”Sovelluskehitys on hyvin laaja osa-alue, jossa tapahtuu koko ajan paljon. Pulssissa pysyminen vaatii jatkuvaa hereillä oloa. Oman työni arvo syntyy siitä, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme aina ajan tasalla oleva arvion siitä, mitä uutta on horisontissa ylläpitoa ja kehitystyötä ajatellen – millaisia valintoja kannattaa tehdä, kun tavoitteena on teknisesti mahdollisimman pitkään toimiva, muutoksen mukana kehittyvä tietoturvallinen ratkaisu sekä paras mahdollinen ROI”, Tommi Somersuo linjaa.

Tulkkausta ja tiiviistä tiimityötä

Tommi Somersuon osaaminen on hyödyksi esimerkiksi teknologia- ja arkkitehtuurivalintojen ja komponenttien arvioinnissa sekä arjen monitahoisissa teknisissä kysymyksissä. Hän osallistuu asiakastapaamisiin palvelumuotoilijoiden ja UX-osaajien rinnalla: kun kaikki projektin avainhenkilöt ovat saman pöydän ääressä, ongelmiin löydetään perustellut ratkaisut tehokkaasti.

”Asiakkaan ei tarvitse itse olla tämän alan asiantuntija. Kokemukseni myötä ymmärrän hyvin eri toimialoja edustavien toimijoiden liiketoiminnallisia tarpeita ja pystyn ohjaamaan tekemistä oikeaan suuntaan, sudenkuopat välttäen. Oleellista on kommunikoida teknisistä asioista ymmärrettävästi – tästä ’tulkkauskyvystä’ olenkin saanut kiitosta”, Tommi Somersuo sanoo hymyillen.

Hänen mukaansa antoisinta teknologisen mentorin roolissa on tiivis vuorovaikutus oman tiimin ja muiden elisalaisten kanssa – tiedon jakaminen, yhteinen sparrailu ja jatkuvat kokeilut ovat sekä tiimin että oman kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Uudet asiat otetaan haltuun yhdessä, ja tekemistä ohjaavat strategisella tasolla linjatut laatutavoitteet.

Mitkä ovat sovelluskehityksen puheenaiheita vuonna 2020?

  1. Tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML). Tekoälyn ja koneoppimisen monipuolinen hyödyntäminen erilaisissa ratkaisuissa kasvaa nopeasti ja on jo pienempienkin toimijoiden saatavilla esimerkiksi asiakaspalvelussa sekä tuotantoprosessien tehostamisessa.
  2. PWA (Progressive web app) -tekniikat. PWA-sovellukset tarjoavat ketteryyttä. Käytännössä kyseessä on nettisivu, joka mahdollistaa IoS/Android-sovelluksen käyttäjäkokemuksen. Kehitystyö on huomattavasti natiivisovelluksia nopeampaa ja kustannustehokkaampaa.
  3. Pilvinatiivi sovelluskehitys. Tällä alueella tapahtuu paljon – pilvinatiiviin teknologiaan kuuluu uutta joustavuutta tarjoavia sovelluksia, jotka on alusta pitäen kehitetty toimimaan pilvi-infran erilaisissa oloissa, niin omassa konesalissa kuin julkisessa pilvessä.

Lue muista asiantuntijoistamme

Osaavalla asiantuntijuudella onnistumisiin

Tutustu asiantuntijuuteemme