Elisa People - Elisan ekspertit

Ratkaisuarkkitehti datan ja analytiikan taitajana

Elisan ratkaisuarkkitehti esittelyssä

Henri Höglund toimii ratkaisuarkkitehtina Elisa Liiketoimintaratkaisut -yksikössä.

Mitä data- ja analytiikkatiimissä työskentelevä ratkaisuarkkitehti tekee:

  • Liiketoiminnan data-arkkitehti pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka auttavat hyödyntämään organisaation sisäistä ja ulkoista dataa prosessien tehostamisessa ja päätöksenteon tukena – tavoitteena on tehdä oikeita asioita, oikea-aikaisesti ja oikeille asiakkaille.

Mikä on liiketoiminnan data-arkkitehdin ydinosaamista:

  • Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tukeminen dataohjaavien ratkaisujen avulla. Onnistumisen avaimet löytyvät asiakkaan prosessien ja käytettävissä olevan teknologian hyvästä ymmärryksestä.

Millaisia asiakkaan ongelmia data-arkkitehti selvittää:

  • Pääasiallisena tavoitteena on tukea datan ja analytiikan avulla liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta. Ajankohtaiset ratkaisut helpottavat uusasiakashankintaa ja auttavat minimoimaan asiakaspoistumaa.

Tähtäimessä mitattavat liiketoimintahyödyt

Nykyaikaisen liiketoimintatiedon hallinnan ytimessä ovat datan laatu ja saatavuus. Kun perusta on rakennettu kunnolla, on visualisoidun raportoinnin ja älykkäiden analytiikkaratkaisujen kehittäminen usein nopeaa ja intuitiivista. 

Henri Höglundin tehtävänä on tuoda BI:n (business intelligence) ja analytiikan uusimmat mahdollisuudet kaikkien Elisan asiakkaiden ulottuville. Urapolku on kuljettanut turkulaislähtöistä diplomi-insinööriä keskisuuren yrityksen IT-hallinnon kautta Fenix Solutionsiin – ja liiketoimintakaupan myötä Elisalle. Ison talon voimavarojen ja laajennetun tiimin ansiosta muutos on ollut varsin mieluinen. Mutta miksi juuri data ja analytiikka? ”Koen edistyneen analytiikan ja koneoppimisen erittäin mielenkiintoiseksi osa-alueeksi: matkani varrella olen päässyt erilaisten asiakasprojektien kautta konkreettisesti näkemään, miten dataa oikein hyödyntämällä saavutetaan mitattavia liiketoimintahyötyjä – ja niitä haluan työni kautta tuoda jatkossakin mahdollisimman monelle toimijalle”, Höglund sanoo.

Uusia asiakkaita ja poistuman minimointia  

Data- ja analytiikkatiimin ratkaisuarkkitehti tuo tyypillisesti osaamisensa asiakkaiden myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun prosesseihin. Silloin työtä tehdään asiakkuudenhallintaratkaisun, kuten Microsoft Dynamics 365:n, päälle. Power BI yhdistää ja visualisoi eri tietolähteitä, ja helppokäyttöinen itsepalveluraportointi tarjoaa johdolle selkeän tilannekuvan päätöksenteon tueksi. Höglundin tiimin hyödyntämiä teknologioita ovat muun muassa Microsoft SQL ja Azure Machine Learning.

”Rakennamme päivittäistä liiketoimintaa ja asiakaskokemusta palvelevia dataohjaavia ratkaisuja. Autamme koneoppimisen ja automaation avulla asiakkaitamme hankkimaan uusia asiakkaita ja pitämään kannattavat nykyasiakkaansa. Teemme uusasiakashankinnasta mahdollisimman helppoa tunnistamalla analytiikan avulla potentiaaliset kontaktoitavat. Asiakaspoistuman minimoinnissa käytämme muun muassa viestinnän sävyä arvioivaa sentimenttianalyysia, jotta yritys voisi reagoida muutoksiin ennen kuin on myöhäistä”, esimerkittää Höglund.

Asialleen omistautunut asiantuntija listaa muutamia teemoja, joita kannattaa juuri nyt pitää silmällä, kun kiinnostuksen kohteena ovat data ja edistynyt analytiikka.

1. Datan laatu ja saatavuus – modernit tietovarastot pilvestä, kuten esimerkiksi Microsoft Azure Data Platform. Kyseessä on itseään ruokkiva kokonaisuus, jossa data on käytettävissä ristiin eri toimintojen välillä.

2. Koneoppiminen ja prediktiivinen analytiikka ennustamisen ja päätöksenteon tukena sekä prosessien automatisoinnissa.

3. Power BI – helpot tavat luoda itse raportteja ja visualisoida dataa juuri omiin tarpeisiin.

Tilannekuva pandemiasta

Elisan tuella parempaa tilannekuvaa pandemiasta

COVID-19-pandemian koetellessa maailmaa Elisan data- ja analytiikkatiimi on tuonut ajankohtaisen osaamisensa myös julkisen sektorin käyttöön.

”Rakentamamme ratkaisu tuottaa Elisan anonymisoitua liikkumisdataa hyödyntäen kaupungeille ja sairaanhoitopiireille parempaa tilannekuvaa pandemian etenemisestä Suomessa. Ideana on yhdistää liikkumisdataamme sekä asiakkaidemme datalähteisiin että avoimiin datalähteisiin.

Tämän yhdistetyn tietosisällön avulla sitten mallinnamme, miten ihmismassojen liikkuminen korreloi tulevien tartuntojen kanssa alueittain. Tämä mahdollistaa riskialueiden ennakoinnin ja toimenpiteiden optimoinnin”, Henri Höglund kuvailee.

Lue Elisan asiantuntijapalveluista

Analytiikka-asiantuntijan opit

1. Kerro parhain oppisi liittyen liiketoiminnan kehittämiseen nykyaikaisia BI- ja analytiikkaratkaisuja hyödyntäen?

"Datan laadun ja saatavuuden tärkeyden huomiointi. Jos data ei ole laadukasta ja helposti saatavilla, on vaikea lähteä toteuttamaan itsepalveluraportointia ja edistynyttä analytiikkaa.

Kun perusta on rakennettu kunnolla, on raportoinnin ja analytiikan ratkaisujen kehittäminen nykyaikaisilla ratkaisuilla yleensä nopeaa ja intuitiivista. Olen ilokseni kuullut useammaltakin loppuasiakkaalta, että raporttien rakentaminen on suorastaan kivaa, kun pohjatyöt on tehty hyvin."

2. Miksi edistyneen analytiikan tarjoamat mahdollisuudet on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon yrityksissä?

"Edistyneen analytiikan onnistunut hyödyntäminen tuo usein merkittävää kilpailuetua, kun prosessit toimivat tehokkaammin ja yrityksessä tehdään parempia päätöksiä."

3. Miten yritykset voivat käytännössä varmistaa olevansa eturintamassa sisäisen ja ulkoisen datan sekä koneoppivan analytiikan hyödyntämisessä?

"Panostamalla tiedon keskittämiseen, jakamiseen ja automatisoituun ylläpitoon. Näin dataa voidaan hyödyntää moderneilla työkaluilla sujuvasti juuri siellä missä sitä tarvitaan – sovellutuskohteita ovat muun muassa itsepalveluraportointi, edistynyt analytiikka ja prosessien automatisointi. Parhaimmillaan pohjatyö pitää tehdä vain kerran."

4. Millaista mitattavaa arvoa päivittäisen toiminnan oikeanlainen optimointi voi tuoda yritykselle?

"Yritys voi karsia epämielekästä rutiinityötä pois ja keskittää resurssinsa paremmin tulokselliseen tekemiseen. Tämä näkyy onnistuessaan niin henkilöiden työmotivaation ja työssä viihtymisen paranemisena kuin liiketoiminnan ja kannattavuuden kasvuna."

5. Mitä voi parhaimmillaan tapahtua, kun tehdään ketterää kehitystyötä yhdessä asiakkaan kanssa?

"Asiakkaan ymmärrys mahdollisuuksista ja toimittajan ymmärrys ratkaistavissa olevista ongelmista ja tehostettavissa olevista prosesseista usein kasvaa kehitystyön edetessä. Parhaimmillaan saadaan aikaan ratkaisuja, joita lähtövaiheessa ei vielä osattu toivoakaan. Ketterä kehitystyö on omiaan tukemaan tällaisia päämääriä."

Lue muista asiantuntijoistamme