Elisa People - Elisan ekspertit

Tietoturvakonsultti kyberturvallisuuden puolustajana

Risto Kovanen

Risto Kovanen toimii tietoturvakonsulttina Elisalla.

Mitä tietoturvakonsultti tekee:

  • Tietoturvakonsultti kartoittaa tietoverkon turvallisuuden nykytilan ja auttaa nostamaan turvan tasoa ajanmukaisilla tietoturvaratkaisuilla.

Mikä on tietoturvakonsultin ydinosaamista:

  • Laaja-alainen tietoturvakonsultointi yrityksille suunnittelusta toteutukseen.

Millaisia asiakkaan ongelmia tietoturvakonsultti ratkoo:

  • Suurimpiin haasteisiin kuuluu näkyvyys verkon liikenteeseen ja toimintaan – millaisia haavoittuvuuksia verkosta löytyy ja tapahtuuko tietovuotoja.

Hallussa kolmen toimittajan korkeimmat sertifioinnit

Tietoverkon toimivuuden määrittää lopulta tietoturvan taso. Kyberturvallisuuden keskiössä ovat identiteetinhallinta, hyvä näkyvyys verkkoon, pikainen reagointi poikkeamiin sekä verkon nopea palautumiskyky.

Tänä päivänä näkyvyys tietoverkkojen toimintaan on vielä usein varsin puutteellinen – organisaatioissa ei tiedetä ketä tai mitä niiden verkoissa liikkuu, ja löytyykö verkosta tietovuodot mahdollistavia haavoittuvuuksia. Näihin teemoihin on perehtynyt erityisen perusteellisesti Elisan tietoturvakonsultti Risto Kovanen.

Tämä monipuolisen teknologiataustan omaava huippuasiantuntija konsultoi Elisalla laajasti tietoverkkojen turvallisuusriskeihin liittyviä kysymyksiä, osallistuen niin suunnitteluun kuin toteutukseen.

Kymmenen viime vuoden aikana hän on syventänyt osaamistaan suorittamalla kolmen tietoturvatoimittajan korkeimman tason sertifioinnit, jotka keskittyvät eri verkkoalueille. Risto Kovasen sertifioinnit:

- Fortinet Security Network Expert 8

Fortinetin ylimmän tason Network Security Expert -tutkintoon kuuluu palomuureihin sekä tietoturvan hallintaan, valvontaan ja analysointiin liittyviä työkaluja. Elisa on Fortinetin Platina-kumppani.

- Cisco CCIE, Routing & Switching

Ciscon ylimmän tason sertifiointi monimutkaisten verkkoarkkitehtuurien suunnitteluun, hallintaan ja korjaamiseen. Suomessa Elisan asiantuntijoilla on eniten Cisco CCIE-sertifiointeja.

- Juniper, JNCIP-SP

Juniperin ylimmän tason sertifiointi operaattoriverkkojen puolelta. Tutkinto todentaa asiantuntijan kyvyn implementoida, diagnosoida ja hallita operaattoriverkkoja. Elisa on Juniperin Elite-tason kumppani.

Ajanmukainen tietoturva perustuu kokonaiskuvaan

Näistä sertifioinneista Fortinetin Security Network Expert 8 (NSE8) -tutkintoja on kaiken kaikkiaan tehty hyvin vähän – vuonna 2017 Risto Kovanen oli ensimmäinen tutkinnon suorittanut Pohjoismaissa ja 101. koko maailmassa. Mikä ajaa asiantuntijaa eteenpäin, ja mitä sertifioinnit tuovat asiakkaalle?

”Olen aina ollut kiinnostunut tietoverkoista. Verkko ei kuitenkaan itsessään riitä, vaan tarvitaan myös ajanmukainen tietoturvaratkaisu. Ymmärrys operaattoriverkoista, LAN-verkoista ja tietoturvan mahdollisuuksista tukevat toisiaan ja antavat kattavan kokonaiskuvan asiakasratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen perustaksi”, Risto Kovanen toteaa.

Räätälöityjä ratkaisuja laajan kumppanikunnan kanssa

Kyberturvallisuuden kunnianhimoisen puolestapuhujan osaamista ovat viime aikoina päässeet hyödyntämään asiakkaat, jotka toimivat muun muassa kansainvälisessä tehdasympäristössä, IT-alalla, palvelutuotannossa, julkishallinnossa sekä vähittäiskaupan parissa.

Tietoverkkojen uudistuksiin kuuluu useimmiten kiinteänä osana myös tietoturvan tason nostaminen. Risto Kovanen pitää Elisan vahvuutena ison talon laaja-alaista asiantuntijaosaamista niin verkkojen kuin tietoturvan osa-alueilla sekä sen monipuolista kumppanikuntaa, joka koostuu johtavista toimittajista. Tästä kombinaatiosta syntyy todellinen asiakaslähtöisyys.

”Luomme jokaiselle asiakkaallemme syvällisen analyysin siitä, minkä kumppanin tuella rakennamme asiakkaan tarpeita parhaiten vastaavan palveluratkaisun – emme siis joudu kiinnittymään tietyn toimittajan tuotteisiin. Iloksemme olemme saaneet kehuja joustavuuden ja näkemyksellisyyden lisäksi myös arjen yhteistyön ketteryydestä”, kiteyttää Kovanen.

Tietoturva

Tietoturvan puheenaiheet 2022 – TOP 3

  1. Nopeasti kehittyvä kyberuhkien kirjo sekä jatkuvasti yleistyvät tietovuodot, joiden takana ovat ammattimaiset, kohdennetut hyökkäykset.
  2. Pilvipalvelujen laajentuminen ja käyttäjäprofiilien monipuolistuminen.
  3. Edistynyt identiteetinhallinta, verkkonäkyvyyden lisääminen kehittyneillä tietoturvapalveluilla sekä hyvään havainnointikykyyn perustuva nopea reagointi poikkeamiin.

Etsitkö tietoturvakonsultointia yrityksellesi?

Ota yhteyttä

Lue muista asiantuntijoistamme

Osaavalla asiantuntijuudella onnistumisiin

Tutustu asiantuntijuuteemme