Elisa People - Elisan ekspertit

Markkinoinnin automaation asiantuntija tehostamisen asialla

Melissa Laitinen

Melissa Laitinen vastaa markkinoinnin automaation ratkaisuista Elisalla

Mitä markkinoinnin automaation asiantuntija tekee:

  • Markkinoinnin automaation asiantuntija auttaa automatisoimaan, tehostamaan ja mittaamaan asiakaskohtaamisia asiakaspolun kaikissa eri vaiheissa.

Mikä on markkinoinnin automaation asiantuntijan ydinosaamista:

  • Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärrys. Teknologian tuomien uusien mahdollisuuksien kommunikointi asiakkaalle ilman kapulakieltä. Markkinoinnin automaation suunnittelu, toteutus ja käyttöönoton tukeminen.

Millaisia asiakkaan ongelmia markkinoinnin automaation asiantuntija auttaa ratkomaan:

  • Myyntiin ja markkinointiin liittyvän, hajallaan olevan tiedon yhdistäminen. Prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen.

Kullanhuuhdontaa ja laatuliidejä

CX (customer experience) puhuttaa kaiken kokoisissa yrityksissä. Osa hyvää asiakaskokemusta on relevantti markkinointisisältö. Teknologia tarjoaa jatkuvasti paremmat mahdollisuudet huolehtia asiakkaasta koko tämän matkan ajan. Tavoitteena on parempi asiakaspalvelu – ja laadukkaammat liidit.

Melissa Laitinen vastaa Elisalla markkinoinnin automaation liiketoiminnasta ja ratkaisuista. Markkinoinnin automaatio on järjestelmä, jonka avulla automatisoidaan, tehostetaan ja mitataan asiakaskohtaamisia asiakaspolun kaikissa vaiheissa. Monipuolisilla työkaluilla on mahdollista käydä monikanavaista ja dataohjattua dialogia asiakkaan ehdoilla.

Elisan tarjoamat markkinoinnin automaation ratkaisut kuuluvat Microsoft Dynamics 365 -työkalupakettiin. Melissa Laitinen korostaa asiakasrajapinnan liiketoimintaprosessit yhdistävän järjestelmän kokonaisvaltaisuuden hyötyjä.

”Näen työssäni, kuinka hajallaan markkinointiin ja myyntiin liittyvä tieto vielä monessa yrityksessä on. Liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen näkökulmasta katsottuna on merkittävä etu, kun myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu toimivat samalla alustalla, ja kaikki oleellinen tieto löytyy yhdestä paikasta. Integraatioita ei tarvita, tietokanta on sama ja tuttu alusta helpottaa työskentelyä”, hän toteaa.

Markkinoinnin automaation avulla asiakasta ohjataan laadukkaalla sisällöllä suunnitelmallisesti eteenpäin asiakaspolulla, joka voidaan jakaa ennen ostoa tapahtuviin kohtaamispisteisiin, oston aikana tapahtuviin kohtaamisiin ja oston jälkeisiin kohtaamisiin. Automaation tuella asiakas saa profiilinsa mukaisesti personoitua sisältöä juuri oikeaan aikaan.

Aina uudelleen asiakaspolun alkuun

Lisämyynti olemassa olevalle asiakkaalle on aina helpompaa kuin uudelle. Siksi tunnistettu asiakas pyritäänkin ohjaamaan asiakaspolun alkuvaiheeseen yhä uudelleen – ja tämän takia markkinointia tarvitaan asiakaspolun kaikissa vaiheissa. Parhaimmillaan kyseessä on itseään vahvistava hyvä kierre, jossa tehostettu markkinointi tukee parempaa asiakaspalvelua ja tuo myynnille uusia liidejä.

”Hyvin suunniteltu markkinoinnin automaatio tuottaa jatkuvasti uusia, automaattisesti pisteytettyjä liidejä. Järjestelmän avulla markkinointi tuo myynnille parhaimmillaan valmiiksi huuhdotut hiput eli laadukkaat liidit, jolloin myynti voi keskittyä täysillä myyntityöhön. Tätä kautta yritys säästää resursseja, aikaa ja rahaa. Kaiken aikaa kehittyvä näkemys asiakkaiden tarpeista on suureksi hyödyksi niin myynnille kuin markkinoinnillekin”, Laitinen sanoo.

On hyvä muistaa, ettei markkinoinnin automaatio koskaan ole ainoastaan järjestelmähanke. Se on ensisijaisesti markkinoinnin ja asiakaskokemuksen muutosprojekti, jossa asiakkaan kanssa käytävää digitaalista dialogia käsikirjoitetaan ja toteutetaan uudella tavalla ja skaalataan isolle joukolle asiakkaita.

”Myynnin ja markkinoinnin perinteiset siilot kaatuvat, kun näiden toimintojen keräämä monipuolinen tieto on kaikkien saatavilla. Kehittyneen analytiikan ja raportoinnin avulla datasta on mahdollista saada jatkuvasti enemmän irti, ja toimenpiteiden vaikuttavuus ja tuottavuus pystytään todentamaan aivan uudella tavalla. Asiakasymmärryksen syventyessä toimenpiteitä voidaan sitten hienosäätää jatkuvasti tehokkaammiksi”, Melissa Laitinen summaa.

Elisan asiantuntijatiimi yhteistyökumppaneineen tarjoaa strategista konsultointia asiakasymmärryksen parantamiseen ja koulutusta markkinoinnin automaation käyttöönottoon. Markkinoinnin automaatiota on viime aikoina toteutettu muun muassa media-alan ja metsäteollisuuden toimijoille.

Miten markkinoinnin automaation hyödyntämisessä pääsee liikkeelle?

  1. Elisa järjestää ilmaisen työpajan, johon osallistuvat tyypillisesti asiakasyrityksen liiketoiminnan ja markkinoinnin edustus sekä Elisan asiantuntijat.
  2. Työpajassa määritetään yhdessä myynnin ja markkinoinnin haasteet ja kipupisteet sekä projektin tavoitteet.
  3. Elisa tekee ehdotuksen konkreettisista askelmerkeistä kohti markkinoinnin automaation tuloksellista hyödyntämistä.

Lue muista asiantuntijoistamme

Osaavalla asiantuntijuudella onnistumisiin

Tutustu asiantuntijuuteemme